Tvůj dar pomůže pralesům hned dvakrát!

Skupina našich dárců a dárkyň se rozhodla, že dorovná každý dar, a to až do souhrnné částky 300 000 korun. Pomoz nám společně získat 600 000 korun a podpoř prosazení celoevropského zákona proti odlesňování.

Pomůžeš nám v tom?

Díky veliké štědrosti a zájmu lidí se rozhodli naši ambasadoři navýšit cílovou částku o dalších 150 000 korun.

 • Společná cílová částka600 000
 • Společně získáno 612 045 Kč
 • Čas do konce13 dní
 • Počet dárců 737
 • Daruj
102 %

PROČ PODPOŘIT PROJEKT?

 • Silná legislativní
  ochrana

  Silná legislativní
  ochrana

  Historicky jsme byli svědky řady slibů, deklarací, dobrovolných závazků či certifikačních schémat, která mají zaručovat, že dané komodity se nepodílejí na deforestaci. Výsledek je tristní, deforestace pokračuje rychlým tempem. Proto je potřeba místo slibů a dobrovolných závazků přijmout zákon, který bude vymahatelný a platný pro všechny a zaručí, že se do EU nebude dovážet nic, co je spojeno s ničením lesů a cenných ekosystémů kdekoli na světě.

  Darovat
 • Lesy
  a lidé

  Lesy
  a lidé

  Téměř 1,6 miliardy lidí – více než 25 % světové populace – je závislých na lesních zdrojích. Pro 300 milionů lidí je les doslova domovem. Obzvláště drtivý dopad má deforestace a tzv. land grabbing na původní obyvatele. Doslova jim krademe jejich rodnou zem, domov, který jejich předkové obývali po tisíciletí. Často při obraně svých práv a domovů přijdou o život. V roce 2020 bylo jen v Amazonii zabito přes 200 ochránců práv a půdy domorodých obyvatel. I proto je důležité, aby připravovaný zákon proti odlesňování pamatoval i na práva těchto lidí.

  Darovat
 • Zachování
  biodiverzity

  Zachování
  biodiverzity

  Pro ochranu přírodní rozmanitosti naší planety je klíčová ochrana lesů. Ty pokrývají téměř třetinu světové rozlohy a jsou to ty biologicky nejpestřejší suchozemské ekosystémy. V lesích se vyskytuje 60 000 různých druhů stromů, 80 % druhů obojživelníků, 75 % druhů ptáků a 68 % druhů savců na světě.

  Darovat
 • Pralesy
  a lesy

  Pralesy
  a lesy

  Celkově lesy a pralesy pokrývají 31 % celkové rozlohy naší planety. Ničíme je ale závratným tempem. Jen od roku 1990 jsme na celém světě ztratili více než 420 milionů hektarů lesů a pralesů – tedy plochu větší než je samotná rozloha EU. Přes všechny závazky, deklarace a certifikace produktů tempo ničení pralesů a lesů nepolevuje. Obzvláště rychlý je úbytek těch nejcennějších deštných pralesů jako je Amazonský prales, pralesy v Kongu, Indonésii či severské boreální lesy.

  Darovat
 • Ochrana
  klimatu

  Ochrana
  klimatu

  Bez zdravých lesů nejsme schopni řešit klimatickou krizi. Úloha lesů při změně klimatu je vlastně dvojí. Jsou příčinou i řešením emisí skleníkových plynů zároveň. Přibližně 25 % celosvětových emisí skleníkových plynů pochází ze sektoru využívání půdy (land use), který je po energetice druhým největším zdrojem emisí skleníkových plynů. Každoročně pohltí přibližně 2,6 miliardy tun oxidu uhličitého, tedy třetinu CO2 uvolněného při spalování fosilních paliv.

  Darovat

Jak funguje dorovnávání darů?

Skupina našich  dárců a dárkyň se rozhodla, že dorovná každý dar, který získáme (do 1. 7. 2022), a to až do souhrnné částky 300 000 korun. Jednoduše, když vy nás podpoříte částkou třeba 500 korun, dostaneme dalších 500 korun od našich ambasadorů a ambasadorek. Podívejte se i na jejich medailonky níže.

Proč budeme dorovnávat každý Váš dar?

A jak tvůj dar konkrétně využijeme?

 1. Greenpeace sleduje a bude sledovat a ovlivňovat průběh přijímání nařízení o deforestaci, tak aby byla přijata co nejsilnější ochrana pralesů.
 2. Mapujeme vliv velkých korporací, které chtějí zákon rozmělnit.
 3. Informujeme novináře a další stakeholdery o důležitých milnících v procesu přijímání nařízení.
 4. Předáváme informace a vysvětlujeme důležitost klíčových ustanovení z nařízení českým politikům, především na ministerstvu zemědělství a životního prostředí, kteří o návrhu rozhodují, a zároveň českým europoslancům, kteří o něm budou taktéž spolurozhodovat.
 5. Téma odlesňování bude součástí i veřejné kontaktní kampaně, uvidíte nás například na řadě hudebních festivalů. Chceme nasbírat alespoň 120 000 podpisů pod petici.
 6. Usilujeme o to, aby nařízení o deforestaci bylo jednou z priorit českého předsednictví. Společně s naší bruselskou pobočkou detailně monitorujeme i dění na úrovni institucí EU.

O co nám jde?

PODPOŘ OCHRANU LESŮ A PRALESŮ

Chceme přesvědčit politiky i korporace, že musí skončit s další destrukcí lesů, pralesů a cenných ekosystémů a schválit silný celoevropský zákon na jejich ochranu. Teď máme jedinečnou šanci.

+ 194 Darují ambasadoři
Jméno *
Příjmení *
E-mail *
Telefon
+ 194
Získáme od ambasadorů

Greenpeace ČR využívá darovací portál DARUJME.CZ. Kliknutím na tlačítko „Darovat 194 Kč“ souhlasíte s provozními podmínkami. Váš dar je osvobozen od daně.